Τεχνική Εταιρεία Παπαζώτος

 

Η τεχνική εταιρεία Παπαζώτος έχει δυναμική παρουσία στον κατασκευαστικό χώρο από τις αρχές της δεκαετίας του ’60.Αντικείμενο της εταιρείας είναι πάσης φύσεως οικοδομικά έργα όπως

 

 • μελέτη-επίβλεψη κατασκευή κτιριακών έργων
 • κατασκευή κατοικιών, γραφείων και επαγγελματιών χώρων
 • ανακαινίσεις καταστημάτων
 • ανακαινίσεις σπιτιών
 • ανακαινίσιες διαμερισμάτων
 • ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων
 • ειδικές κατασκευές
 • επεκτάσεις, επισκευές, αναπαλαιώσεις
 • ανακαινίσεις νεοκλασικών και παραδοσιακών κτιρίων
 • παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • σύνταξη τεχνικών μελετών
 • ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών διαμερισμάτων
 • περάτωση εταιρικών & ιδιωτικών έργων.

 

Κάθε έργο πληροί τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές από το στάδιο της μελέτης και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, της μηχανολογικής υποδομής, της πράσινης ενέργειας, και της λειτουργικότητας.

Η φιλοσοφία και η πρακτική της Τεχνικής Εταιρείας Παπαζώτος είναι να εκτελεί έργα εντός συμβατικών χρόνων και προϋπολογισμού, εκτελώντας τις εργασίες με υψηλά standards ποιότητας, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και κατασκευαστικές λύσεις σε συμμόρφωση πάντα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των πελατών της.

 

Η εμπειρία και τα εξειδικευμένα συνεργεία καθώς και η καθημερινή επίβλεψη των εργασιών συμβάλλουν στην επιτυχή εκτέλεση ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

 

Η εταιρεία έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία :

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Από την ανεύρεση οικοπέδου μέχρι την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Μελέτη, παρουσίαση 3D σχεδίων, οικονομοτεχνική μελέτη του έργου – με ανάλυση όλων των υλικών – χρονοδιάγραμμα έργου, αναλυτικό κοστολόγιο και χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής σύμφωνα πάντα με την πρόοδο των εργασιών.

2. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ σπιτιών, ανακαινίσεις διαμερισμάτων ή επαγγελματικών χώρων όπως π.χ. ιατρείων, γραφείων, καταστημάτων.Ανακαινίσεις κτιρίων επαγγελματικής χρήσης, Ξενοδοχείων, Κλινικών, Νοσοκομείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Εμπορικών Κέντρων, Κτίρια Γραφείων κ.α.

Εναλλακτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί μερική ανακαίνιση ή επισκευή μέρους όλων των παραπάνω.

Ομάδα έμπειρων αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και διακοσμητών, αναπτύσσουν και οργανώνουν, με κάθε λεπτομέρεια και ακρίβεια την ολοκληρωμένη τελική εικόνα του εκάστοτε έργου παρουσιάζοντας τα ανάλογα σχέδια (κατόψεις – οψοτομές), φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, πάντα με όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και πληροφορίες.

Η εταιρεία εκπονεί, πριν την έναρξη κάθε έργου, πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη της ανακαίνισης, με αναλυτικές περιγραφές όλων των εργασιών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και τα οποία προκύπτουν μετά την συμφωνία των εργασιών.

Οι ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με την άριστη παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση επένδυσης στον πελάτη συμβάλει στην επιτυχή εκτέλεση έργων που ποικίλουν αντικειμένου και δυσκολίας.

3. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ γίνονται με στόχο να βελτιωθεί η αισθητική με ένα σύγχρονο design, η λειτουργικότητα και η εργονομία του χώρου σε συνδυασμό με ανταγωνιστικές τιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η εταιρεία μας με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων όπως γραφεία, ιατρεία, καταστήματα, Ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων κ.α. σε συνεργασία με την ομάδα συνεργατών μας μελετούμε και υλοποιούμε ανακαινίσεις υψηλών προδιαγραφών, εφαρμόζοντας σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των πελατών. Επίσης διαθέτουμε δίκτυο συνεργείων για την επισκευή και συντήρηση επαγγελματικών κτιρίων.

 

Η προσφορά οικονομοτεχνικής μελέτης είναι δωρεάν.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, εξ Οικονομώ κατ΄ Οίκον, η τεχνική εταιρεία Παπαζώτου διαθέτει όλα τα συνεργεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων κ.α. θερμομόνωση, υγρομόνωση, θερμοπροσόψεις, αλλαγή κουφωμάτων, ενεργειακά τζάκια, γεωθερμία, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς, τέντες-σκίαστρα, κλπ. Ότι συνάδει με την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας ή ενός κτιρίου ή πολυκατοικίας για μία καλύτερη ποιότητα ζωής και χαμηλότερη κατανάλωση.